Taksiyarhis Anıt Müzesi Balıkesir

Taksiyarhis Anıt Müzesi

Taksiyarhis Kilisesi, Ayvalık’ın ilk kilisesi olup,kilisenin 3 ayrı dönemi olduğu düşünülmektedir. İlk olarak 15. Yy.’da küçük birkilise olarak inşa edilmiştir Bemanın üzerindeki Pavlus ve Petrus’un binanıntanrıya sunumu freskosu ile güney bahçe girişinin üzerindeki 1753 tarihlikitabe üç kubbeli iki katlı bazilikal planlı ikinci dönem yapıya ilişkinverilerdir.

15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Açılış Saati: 09:00
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Kapanış Saati: 19:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Açılış Saati: 08:30
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Kapanış Saati: 17:30

Tatil Günü:
YOK

Giriş Ücreti: 6 TL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10.Maddesine göre;
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.
Bir yıl boyunca Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

E-bilet Satın Al»

Taksiyarhis Kilisesi, Ayvalık’ın ilk kilisesi olup,kilisenin 3 ayrı dönemi olduğu düşünülmektedir. İlk olarak 15. Yy.’da küçük birkilise olarak inşa edilmiştir Bemanın üzerindeki Pavlus ve Petrus’un binanıntanrıya sunumu freskosu ile güney bahçe girişinin üzerindeki 1753 tarihlikitabe üç kubbeli iki katlı bazilikal planlı ikinci dönem yapıya ilişkinverilerdir.

Girişin üzerinde yer alan 1844 tarihli kitabeden 3. Dönembazilika yapısının beşik tonozlu ve üst taşıyıcılarının tamamıyla ahşap olarakinşa edildiği anlaşılmaktadır. Üç nefli kiliseye batı cephesinde yer alannarteksten 3 adet ana giriş kapısıyla girilir. Kilisede orta nefte arslanbetimlemeli alçı rölyefle süslenmiş ambon yer almakta olup, bu noktaya dönerbir merdivenle çıkılmaktadır.

Hz. İsa’nın yaşam hikayesinin anlatıldığı mermer ikonlarladonatılmış, gene mermer kabartma ve altın bezemeli olarak işlenmiş ikonostasisigeçince, arka bölümde apsise ulaşılmaktadır. Yapının ikinci katındaki 16pencereli, ahşap, “U” biçimli üst galeri, kadınlar bölümü olarak yapılmış olangynaikeiondur. Deprem nedeniyle zaman içerisinde değişik dönemlerde hasar görenbinada tamir amaçlı restorasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu dönemlerde desüslemelerinde değişiklikler yapıldığı duvar bezemelerinden ve resimlerindengözlemlenmektedir.

1927 yılından itibaren uzun süre “Tekel Deposu” olarakkullanıldıktan sonra terkedilen yapı 2012 yılında Kültür ve TurizmBakanlığı’nca restore ettirilmiş ve 2013 yılında “Taksiyarhis Anıt Müzesi” adıylaBalıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi’ne bağlı birim olarak hizmete sunulmuştur.