Kültepe Örenyeri Kayseri

Kültepe Örenyeri

AÇIK
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Açılış Saati: 08:00
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Kapanış Saati: 19:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Açılış Saati: 08:00
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü:
YOK

Giriş Ücreti: ÜCRETSİZ - FREE

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10.Maddesine göre;
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.
Bir yıl boyunca Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

E-bilet Satın Al»

M.Ö. II. Binde, Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’dakiAsur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe; Kayseri’nin hemen 20km kuzeydoğusunda, Erciyas’in (eski Aşkaşipa veya Argeus) eteğinde, bereketlibir ovanın ortasında, Sivas’tan gelen doğu-batı, Malatya’dan geçengüneydoğu-batı ve güneyden kuzeye ulaşan tarihi ve doğal anayolların birleştiğinoktada yer alır.

Doğanın sağladığı bu avantaj, özellikle günümüzden 4 bin yılönce, onun eski dünya ticaretinde ve siyasetindeki önemini arttırmış ve M.Ö. 3.Binin sonlarından itibaren ve özellikle 2 binin ilk çeyreğindeAnadolu-Suriye-Mezopotamya arasında önemli bir ticaret ve kültür merkeziolmasını sağlamıştır.

Eski adı çivi yazılı belgelere göre Kaniş veya Neşa’dır.Kaniş, MÖ 3. Binyılın son çeyreğinde bile Mezopotamya yazılı belgelerinde adıgeçen Anadolu’nun en eski krallığıdır.

Kültepe adı, dünya müzelerine ve eski eser pazarlarınadağılan ve “Kapadokya tabletleri” olarak tanımlanan çivi yazılı belgelerin ilk ortayaçıktığı 1871 yılından beri bilinmektedir.

1948 yılından itibaren sürdürülen kazılarda keşfedilenonbinlerce arkeolojik ve filolojik eser ile Kültepe, Anadolu ve dünyaarkeolojisinin en önemli birkaç merkezinden birisidir.