Herakleia Örenyeri Muğla

Herakleia Örenyeri

AÇIK
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Açılış Saati:
15 Nisan / 2 Ekim
Yaz Ziyaret Kapanış Saati:
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Açılış Saati:
3 Ekim / 14 Nisan
Kış Ziyaret Kapanış Saati:

Tatil Günü:
YOK

Giriş Ücreti: ÜCRETSİZ - FREE

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10.Maddesine göre;
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Bir yıl boyunca Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

E-bilet Satın Al»

Latmos, Hellen dilinde bir sözcüktür. Antik çağlarda bu bölge Ana Tanrıça Lada’dan ötürü bu isimle tanınmaktadır. Hellenler Lada ismini Latmos olarak değiştirerek şehre de bu ismi vermişlerdir. M.Ö. III. Yy. başlarında on yıl kadar Ptolemaios sülalesinden Pleistarkhos’un yönetiminde kalan şehir bu devrede Pleistarkheia diye, daha sonra da Lysimakhos tarafından Latmos kıyısındaki Aleksandreia diye isimlendirilmişse de bunlar kalıcı olmamıştır. Şehrin ne zaman inşa edildiği kesinlik kazanamamakla beraber tarihte isminden en çok M.Ö. II. Yüzyılda Miletos-Magnesia Savaşı’nda bahsedilmiştir. Roma devrinde şehre bağımsızlık verilerek önemi ortaya çıkmıştır. VII-IX. Yy.lar da piskoposluk merkezi olarak birçok kilise ve manastır inşa edilir. Latmos Herakleia’sı en parlak devrini Helenistik dönemde yaşamıştır. Şehrin sur duvarları M.Ö.287’de Lysimachos tarafından genişletilmiş, uzunluğu 6.5 km.ye ulaşmıştır.

Herakleia’nın tamamen terk edildiği yıllardan bir süre sonra M.S. VIII. Yy.ın ilk yarısında manastır ve kiliseler yapılmıştır. Paleotik zamandan Neolitik zamana geçişi simgeleyen kaya resimlerinden 170 tane bulunmuştur.