Gözne Kalesi İçel Mersin

Gözne Kalesi

AÇIK
01 Nisan - 01 Ekim
Yaz Ziyaret Açılış Saati: 08:00
01 Nisan - 01 Ekim
Yaz Ziyaret Kapanış Saati: 19:00
02 Kasım - 14 Nisan
Kış Ziyaret Açılış Saati: 08:30
02 Kasım - 14 Nisan
Kış Ziyaret Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü:
YOK

Giriş Ücreti: 6 TL

Adres: Gözne Beldesi, Mersin

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, Müze ve Örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönergenin 10.Maddesine göre;
Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Bir yıl boyunca Müzekart+ ile ise sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

E-bilet Satın Al»

Mersin’in 29 km. kuzeyindeki Gözne Beldesi’ne girişte yüksek kayalar üzerinde göze çarpan kale iki yapıdan oluşmaktadır. Doğudaki yapı biri güneyde, üçü kuzeyde olmak üzere dört burçlu ve dikdörtgen formludur. Giriş kapısı batıdadır. Kapı eşiği toprak seviyesinden 1 m. kadar yüksektedir. Yapı sivri tonozla örtülü olup, içi üç kemerle dört kısma ayrılmıştır. İkisi kuzey, üçü güney duvarlarda olmak üzere 5 tane ışık ve havalandırma deliği vardır.

Batıdaki yapı üç pencereli, iki kapılı altıgen formlu kule tiplidir. Yapının üstünde güneybatı ve kuzey yanlarında olmak üzere on beş sundurma bulunmaktadır. Tavan yerden çatıyı saran bir kemerle ikiye bölünmüştür. Kemerin batı tarafındaki tavan üç ayrı üçgen yüze sahiptir. Doğu kısmı sivri uçlu tonoz tekniğinde yapılan Kale Ortaçağa tarihlenmektedir. Yakınındaki Belenkeşlik ve Sinap Kaleleri ile birlikte bölgenin en önemli ve büyük kalelerinden birisi olan Çandır Kalesi’ne giden yol güzergahındadır ve bu yolu kontrol altında tutmak amacıyla yapılmış bir karakol olmalıdır.