Gaziantep Zeugma Örenyeri Gaziantep

Gaziantep Zeugma Örenyeri

Nisan-Ekim
Yaz Ziyaret Açılış Saati: 09:00
Nisan-Ekim
Yaz Ziyaret Kapanış Saati: 19:00
Kasım-Mart
Kış Ziyaret Açılış Saati: 08:00
Kasım-Mart
Kış Ziyaret Kapanış Saati: 17:00

Tatil Günü:
Yok

Giriş Ücreti: 6 TL

E-bilet Satın Al»

Zeugma Antik Kenti, Gaziantep İli, Nizip İlçesi’nin Fırat Nehri üzerinde stratejik öneme sahip bir noktada, Seleukos Krallığı’na bağlı önemli bir askeri ve ticari merkez olarak kurulmuştur.

M.Ö. 300 yıllarında Helenistik Dönemin en önemli krallıklarından biri olan Seleukos Krallığının kurucusu ve aynı zamanda Büyük İskenderin generallerinden olan 1. Seleukos Nikator tarafından Fırat Nehrinin her iki yakasına birer kent kurulmuştur. Seleukos, Fırat Nehrinin batı yakasında kurduğu kente, kendi ve Fırat Nehri isminin birleşimi olan Seleukeia Euphrates, doğu yakasında kurduğu kente ise Parth asıllı olan eşi Apamea’nın adını vermiştir. Roma hâkimiyetine geçilmesi ile birlikte bu iki kente genel olarak, geçit anlamına gelen Zeugma ismi verilmiştir.

Antik Dönem yazarlarında olan Yaşlı Plinius ve Byzantionlu Stephanus Büyük İskender’ in doğu seferini yaptığı zaman, Fırat Nehrinin en dar kesiminde konumlandırılan Zeugma Antik Kenti üzerinden Fırat Nehrini geçtiğini aktarmaktadırlar. Ancak, bazı antik dönem yazarları bunun aksini bildirmektedirler.

M.Ö. 64 yılında, Roma’nın ünlü generalleri arasında yer alan Gnaeus Pompeius Magnus tarafından, Zeugma Kommegene Kralı I. Antiokhos Teos yönetimindeki Kommegene Kral­lığının yönetimine ve kontrolüne verilmiştir. Kentin İmparator Tiberius zamanında (M.Ö.17) resmi olarak Roma İmparatorluğu’na geçtiği nümismatik verilere dayanarak kanıtlanmıştır. Kent bu tarihten itibaren Romalılaşmaya başlamıştır.

Roma’nın doğu sınırında yer alan kent, M.S. 18 yılında Legio X Fretensis’in şehre konuşlandırılmasıyla askeri bir kent olmaya başlar. M.S. 66 yılında bu lejyonun yerini Legio IIII Scythica’nınalmasıy­la kent genişleyerek bir Roma kenti haline gelmiş ve imar faaliyetleri art­mıştır. ­

Helenistik Dönemde güneybatı ve doğu yönlü gelişen kent, Roma döneminde, Helenistik Dönem surlarının dışına taştığı son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde daha da anlaşılmaya başlanmıştır.

Bölgenin askeri ve diplomatik görüşmelerinin yapıldığı kent, önemli bir askeri kent olmasının yanı sıra antik dönem ticaret yol­ları üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir ticaret merkeziydi. M.S. 2. yüzyılda zenginliğinin doruğuna ulaşan kent, M.S.252-253’te Sasani saldırısıyla büyük oranda tahrip olmuş ve eski önemini yitirmiştir. Sasani tahribatının büyük kısmı surlarla çevrili principia’nın dışında kalan sivil halkın yaşadığı kısımda gerçekleşmiştir.

Antik kaynaklarda Zeugma’nın M.S. 4. yüzyıldan sonra Hıristiyanlaşmaya başladığı ve bölgenin piskoposluk merkezi haline geldiği; M.S. 583 yılında kentte bir Meryem Ana Kilisesinin inşa edildiği, kentin M.S. 7. yüzyılda İslam orduları tarafından fethedildiği ve 10. yüz­yıla kadar iskan edildiği, bulunan arkeolojik buluntulardan anlaşılmak­tadır.