105 Müze İhalesi

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2010 yılında açmış olduğu 49 müze ve örenyerinin modernizasyonu konulu ihaleyi kazanan TÜRSAB; Bakanlığın 2013 yılı Ekim ayında II. Aşama olarak ihaleye çıkardığı “105 müze ve örenyerinin modernizasyonu ihalesi”ni de kazanmıştır. Söz konusu ihalelere “Sürdürülebilir Turizm” ve “Kültürel Seferberlik” anlayışı ile yaklaşan Birliğimiz; ziyaretçi erişimini kolaylaştırmak ve özendirmek üzere satış imkânlarının artırılması ile kültür turizmi hacminin büyütülmesini amaçlamıştır.

Toplamda 154 müze/ örenyerinin tanıtımı sayesinde kültür turizminde yeni destinasyonlar; yeni tur paketlerinin oluşturulması sağlanacak ve acentalarımızın yerli ve yabancı turistlere sunacağı hizmet daha da zenginleşecektir

TÜRSAB Seyahat Acentaları Birliği’nin işletiminde olan müze ve örenyeri listesi ektedir.